Ρυθμίστε ανάλογα με την εκτίμηση σας για το πόσο καλά είναι μονωμένος ο χώρος σας.
Μπορείτε επίσης να το αυξομειώσετε ανάλογα με το κλίμα της περιοχής σας.
Π.χ.: Διαμέρισμα στην Αττική, δεκαετίας ’70 με μοντέρνα κουφώματα: Συντελεστής μόνωσης 0.6


A/A Χώροι m2 Τύπος πλαισίων W Χρόνος λειτουργίας / ημέρα Ημερήσια Κατανάλωση (KWh)
Σύνολο

Κόστος €/kWh
Κόστος €/μήνα
Μήνες θέρμανσης
Συνολικό κόστος (€)